مدیریت امور طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

 

·    راهبری ، نظارت و اجرای سیاست های کلان وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه و بهبود تولید محصولات طیور و زنبور عسل در محدوده استان درچارچوب اهداف و برنامه های مصوب.
·    انجام برنامه ریزی های لازم جهت توسعه فعالیت های پرورش طیور و زنوبر عسل با هدف افزایش میزان تولید با بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه تولیدات طیور و زنبور عسل استان.
·    تهیه و تدوین الگوها و دستورالعمل های فنی جهت ترویج روش های بهینه  تغذیه ، بهداشت و جایگاه نگهداری ، پرورش و اصلاح نژاد انواع طیور و زنبور عسل با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.
·    تهیه و تدوین الگو ها و دستورالعمل های فنی و ترویجی جهت احداث و بهسازی جایگاههای پرورش طیور و زنبور عسل و برنامه ریزی جهت اصلاح جایگاه فرسوده به جایگاه های مدرن.
·    تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی مربوط به کاربری و نحوه بهره برداری از ماشین آلات و ادوات دامپروری و ابلاغ آن به واحد های اجرایی مستقر در شهرستان.
·    برآورد پیشنهاد کمیت ماشین آلات و ادوات مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیت های دامپروری و انعکاس به اداره فناوری های مکانیزه کشاورزی جهت تامین آنها.