ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردي | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان واقع در استان خراسان شمالی در سال 1368 در فاصله 10 کیلومتری شهرستان شیروان واقع در روستای حسین آباد در زمینی به وسعت 10 هکتار تاسیس گردید

اهداف تاسیس ایستگاه

- شناسایی خصوصیات زیستی و پتانسیل های ژنتیکی گوسفند نژاد کردی.
- خالص سازی ، توسعه و گسترش پرورش گوسفند کردی.
- حفظ و ذخیره ژن نژاد کردی به عنوان منبع ژنتیکی و بانک ژن در منطقه.
- اصلاح برنامه های اصلاح نژادی .
- فعالیت های فنی و تحقیقاتی.
- توزیع قوچ و شیشک های  خالص اصلاح شده بین دامداران منطقه در جهت افزایش راندمان تولیدی و اقتصادی.