مدیریت امورشيلات و آبزيان | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه


خلاصه وضعیت آبزی پروری در استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی با  دارابودن بیش از 8300 منبع آبی شامل
چشمه ، چاه ، قنات و رودخانه با دبی سالیانه 850 میلیون متر مکعب و متوسط دمای سالیانه 15-10 درجه سانتیگراد از پتانسیل بسیار بالایی در زمینه پرورش ماهی خصوصا ماهیان سردابی برخوردار می باشد. تعداد مزارع پرورش ماهی در حال حاضر شامل 12 استخر گرمابی که عموماً استخر ذخیره بوده و 54 استخر سردابی می باشد. تولید ماهی استان در سال 91 ،بر اساس برنامه پنجم 875 تن بوده که عملکرد حاصل 1026 تن شامل 900 تن ماهی سردابی و 126  تن ماهی گرمابی بوده است.
شایان ذکر است تولید ماهی در سال
83 (سال تشکیل استان) 295 تن بوده که با رشد 348 درصدی به 1026 تن در سال 91 رسیده است.
مصرف سرانه ماهی در سال 1383 حدود 2 کیلو گرم در سال بوده که با اقدامات ترویجی از قبیل برگزاری کلاسهای طبخ آبزیان
و توزیع وسیع سی دی های آموزش طبخ آبریان این میزان در سال 1391 به 6.2 کیلوگرم رسیده است.