آمار و عملکرد | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه

 فایل ها

 عملکرد سال 93    حجم فايل:  27 KB
 عملکرد سال 90    حجم فايل:  25 KB
 عملکرد سال 91    حجم فايل:  24.5 KB
 سيماي 91    حجم فايل:  115 KB
 عملکرد سال 92    حجم فايل:  28 KB