در مهر ماه سال جاری 240/325 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های خراسان شمالی انجام شده است - در مهر ماه سال جاری 240/325 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های خراسان شمالی انجام شده است | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
مدیر امورطیور،زنبورعسل و پرورش کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:
 در مهر ماه سال جاری 325240 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های این استان انجام شد.
مهندس حسین رضازاده گفت:  از ابتدای سال جاری تاکنون 2664205 قطعه جوجه یک روزه گوشتی در واحد های مرغداری استان جوجه ریزی شده است که نسبت به مدت مشابه این تعداد جوجه ریزی نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشته است.
وی میزان جوجه ریزی انجام شده در مدت مشابه سال قبل را 2582520  قطعه ذکر کرد.
رضازاده گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 3892تن گوشت مرغ در این استان تولید شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: سال گذشته در همین مدت3676 تن گوشت مرغ تولید شده است.
وي سرانه مصرف گوشت مرغ در استان خراسان شمالی را 18.8 كيلو براي هر نفر ذکر کرد.
مدیر امور طیور ،زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  با بيان اينكه در حال حاضر 70 واحد پرورش مرغ گوشتي در استان با ظرفیت 1455430 قطعه وجود دارد، افزود: از این تعداد، 56 واحد با ظرفیت 1210400  قطعه در دوره فعال است.