تصاویر اسلایدر ›› معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
  • جمعه‚ ٣ تیر ١٣٩۶ / 35 بازدید
  • دوشنبه‚ ٢۵ آذر ١٣٩٣ / 1004 بازدید
  • شنبه‚ ٧ مهر ١٣٩٢ / 1776 بازدید
  • شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٢ / 2048 بازدید