تصاویر اسلایدر | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
  • جمعه‚ ٣ تیر ١٣٩۶ / 326 بازدید
  • دوشنبه‚ ٢۵ آذر ١٣٩٣ / 1253 بازدید
  • شنبه‚ ٧ مهر ١٣٩٢ / 2121 بازدید
  • شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٢ / 2278 بازدید