تصاویر اسلایدر ›› معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
  • جمعه‚ ٣ تیر ١٣٩۶ / 197 بازدید
  • دوشنبه‚ ٢۵ آذر ١٣٩٣ / 1128 بازدید
  • شنبه‚ ٧ مهر ١٣٩٢ / 1936 بازدید
  • شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٢ / 2174 بازدید