تصاویر اسلایدر | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
  • جمعه‚ ٣ تیر ١٣٩۶ / 297 بازدید
  • دوشنبه‚ ٢۵ آذر ١٣٩٣ / 1225 بازدید
  • شنبه‚ ٧ مهر ١٣٩٢ / 2094 بازدید
  • شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٢ / 2253 بازدید