تصاویر اسلایدر ›› معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
  • جمعه‚ ٣ تیر ١٣٩۶ / 228 بازدید
  • دوشنبه‚ ٢۵ آذر ١٣٩٣ / 1157 بازدید
  • شنبه‚ ٧ مهر ١٣٩٢ / 1997 بازدید
  • شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٢ / 2198 بازدید