تصاویر اسلایدر ›› معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
  • جمعه‚ ٣ تیر ١٣٩۶ / 141 بازدید
  • دوشنبه‚ ٢۵ آذر ١٣٩٣ / 1082 بازدید
  • شنبه‚ ٧ مهر ١٣٩٢ / 1878 بازدید
  • شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٢ / 2126 بازدید