جگوار | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
کاتانگا(جگوار) Jaguar Cichlid, Jaguar Guapote
این ماهی بومی آمریکای مرکزی میباشد سایز رشد این ماهی تقریبا 35 cm و PH حدود 7 و دمای مطلوب 25 درجه و البته مانند اکثر گونه های این خانواده تا 30 درجه را نیز تحمل خواهد کرد .
این ماهی یک غارتگر واقعی میباشد و بسیار مهاجم است و از نظر رفتاری ستیزه گر و جنگجو (Pugnacious) بوده و توصیه میشود به تنهائی نگهداری شود و این گونه با قابلیت تغییر و تعویض پذیری است به این معنی که (Changeable) امکان نگهداری این گونه در کوچکی با سایر ماهیها وجود دارد اما در بزرگی پرخاشگر شده و حتی ماهیهای کوچکتر را شکار مینماید .
 
 برای نگهداری از این ماهی مشکلی نخواهید داشت زیرا مقاوم و پر طاقت (Hardy) بوده و قابلیت تحمل شرایط مختلف آب را دارا میباشد و معمولا در شرایط عادی تحت تاثیر بیماری قرار نمیگیرد .این ماهی رشد سریع (Fast growth) دارد و سریع از سایزی که خریداری میشود بزرگتر میشود . این ماهی تقریبا همه چیز خوار و شکارچی است و توانائی حتی شکستن وسائل و تزئینات داخلی تانک را هم در سایز بزرگ داراست و تحمل هیچ ماهی دیگری را در تانک حتی 500 لیتری به راحتی نخواهد داشت اما به هر حال ماهی با جذبه زیبا و جالبی برای نگهداری است.