معرفی | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
نام و نام خانوادگی: غلامرضا حجی پور
سمت : مدیر امور شیلات و آبزیان
آدرس : بجنورد- بلوار مدرس - سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - مدیریت امور شیلات و آبزیان
تلفن : 32254300-32414558