معرفی | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
 
   
 
 
 
 
 

 

حسین رضازاده
سمت : مدیر امور طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم
آدرس : بجنورد- بلوار مدرس - سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - مدیریت امور طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم
تلفن : 32262481-058