شرح وظایف | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
  • هدایت ، هماهنگی و اجرای کلیه پروژه ها ، طرح ها و برنامه های مصوب تکثیر و پرورش آبزیان در چارچوب دستورالعمل های ابلاغ شده و تهیه گزارش های لازم.
  • شناسایی کلیه منابع آبی مستعد پرورش آبزیان و تنظیم و پیشنهاد پروژه ها ، طرح ها و برنامه توسعه تکثیر و پرورش آبزیان در سطح استان براساس پتانسیل ها و اهداف کلان توسعه و نیاز های منطقه با هماهنگی واحد های ذیربط.
  •  برنامه ریزی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت های مصوب و دستورالعمل های ابلاغ شده.
  •   نظارت بر رعایت استاندارد های کنترل کیفی در کلیه مراحل اعم از حمل و نقل ، عمل آوری و تولید فرآورده های شیلاتی ، نگهداری آبزیان و فرآورده ها و ارائه گزارشات تحلیلی.
  •  نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ارزیابی عملکرد برنامه ها و ارائه گزارشات از نحوه اجرای آنها.