عسل چیست ؟ - عسل چیست ؟ | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
عسل ماده غذایی و دارویی ارزشمند است که توسط زنبور عسل از شهد گل ها تهیه می شود.شیره نباتی گیاه, زمانی که بیش از حد نیاز خود گیاه باشد از طریق عمل تعریق دراثر اختلاف فشار اسمزی بر روی قسمت مادگی گل ها ترشح می شود که باعث جذب حشرات  از جمله زنبور عسل می گردد .
 زنبور های کارگر با استفاده از خرطوم خود بدون آسیب به گل آن را مکیده و در داخل عسل دان خود به کندو می آورند.
 در بین راه مقداری آنزیم دیاستاز از طریق جداره داخلی کیسه عسل دان به او اضافه نموده بعلاوه مقداری هم از آب آن را از طریق جدار داخلی عسل دان جذب و از طریق کلیه ها دفع می نمایند .
  موقع ورود به کندو شهد های جمع آوری شده نارس در داخل سلول ها گذاشته می شود و هنگام  شب که قادر به خارج شدن از کندو نیستند آن را دوباره  به داخل کیسه عسل دان برده ضمن اضافه کردن آنزیم, آب اضافی آن را جذب می نمایند این کار آن قدر تکرار می شود که رطوبت عسل به حدود 17 تا 18 درصد برسد.
در این مرحله بعد از اضافه شدن آنزیم ها و مواد دیگراز جمله آنتی اکسیدان ,ضد قاچ و ضد باکتری وکاهش رطوبت ،به اصطلاح عسل رسیده که در این مرحله زنبورهای کارگر روی آن را با موم می پوشانند که به آن عسل گفته می شود . 
(مدیریت امور طیور وزنبور عسل)

همکار گرامی پیام های بعدی این مدیریت را می توانید از طریق پرتال با تایپ  :سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی- مدیریت امور طیور وزنبور عسل وانتخاب قسمت دانستنی ها ملاحظه بفرمایید.