شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی - شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه 75000 ریال از طریق نمایندگی مرکز توزیع تخم نوغان دراستان (آقای بهادری،به آدرس بجنورد، خیابان ینگه قلعه شماره تماس:09155863090)در سال 94 شروع شده است.
  بنا به درخواست نوغانداران و طی هماهنگی به عمل آمده با مدیریت محترم صندوق بیمه کشاورزی استان، متقاضیان می توانند در صورت تمایل با پرداخت مبلغ 48000 ریال به ازای هر جعبه از مزایای بیمه دوره پرورش کرم ابریشم نیز بهره مند گردند.
قیمت تضمینی خرید پیله تر در سال جاری هر کیلو گرم 151000 ریال می باشد. 1394/01/26