معرفی | معاونت بهبود تولیدات دامي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع توزیع تخم نوغان در استان خراسان شمالی

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده توزیع تخم نوغان با قیمت هر جعبه

اطلاعیه
مهدی شکاری
مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی- علوم دامی
سابقه کار:13سال
سمت : مسئول دبیرخانه شورای فنی و پروتئین
معاونت بهبود تولیدات دامی
آدرس : بجنورد- بلوار مدرس - سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - معاونت بهبود تولیدات دامی
تلفن مستقیم :
32254300-058
تلفن داخلی:142